برای جستجوی عبارت ژاپن؛ تحریم نفت؛ صادرات ،1 نتیجه یافت شد.
ردیفتیترتاریخ
1 ژاپن در آستانه اغمای اقتصادی با ایران ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۱ مرداد